SLUŽBY
Piliarska výroba
/ Porez guľatiny, gátrom, pásovou pílou a uhlovou pílou/

Predaj stavebného reziva
/ Hlavný sortiment : smrek, jedľa, borovica/

Predaj stolárskeho reziva
/ Hlavný sortiment : sušené stolárske rezivo, nábytkové
dielce, lepené veľkoplošné dosky, obklady, podlahy/

Kompletná montáž krovu, tesárske a klampiarske práce
/ Vypracovanie cenovej ponuky, na základe
výkazu výmer a projektovej dokumentácie/

Dodávka a montáž záhradnej architektúry
/ Altánky, prístrešky, pergoly, chatky, voliéry,
detské ihriská,nábytok, studne/

Realizácia úprav interiérov a exteriérov
/ Pokládka podláh, obkladov,terás, plotov/

Hobľovanie reziva
/ Opracovanie podla individuálnej požiadavky/

Úprava reziva
/ Lazúrovanie, morenie, natieranie ochrannými nátermi/

Stavebné práce
/ Zatepľovanie objektov, murárske práce/