OBJEDNÁVKA
Na objednávacom formulári sa ešte pracuje. Dočasne Vaše objednávky vybavíme prostredníctvom e-mailu:

obchod@timberstav.sk

telefonicky na :

+421/ 905/ 939 424 ,
+421/907 /988 981

alebo faxom:

+421 /45/ 5366 270