AKCIE
Predaj palivoveho dreva BUK, stiepane na 33 cm, lozene 
na paletach aj volne sypane

CENA : ceny su uvedene bez DPH / moznost predaja bez DPH, aj s DPH/

Ceny s dopravou su platne pri odbere do 7 PRM, alebo 6 paliet
   / prim nensom odbere sa cena dopravy stanovi dohodou/

Cena na sklade/ dopravu si zabezpecuje odberatel/
volne sypane    31 EUR / PRM
paleta 1,00 PRM  45 EUR / paleta  1,0 x 1,1 x 0,9 m
paleta 1.65 PRM  73 EUR / paleta  1,0 x 1,1 x 1,5 m

Cena s dopravou do 10 km od Zvolena
volne sypane    34 EUR / PRM
paleta 1,00 PRM  48 EUR / paleta 1,0 x 1,1 x 0,9 m
paleta 1.65 PRM  79 EUR / paleta 1,0 x 1,1 x 1,5 m

Cena nad 10 km od Zvolena.
Platia ceny 31,45,73 EUR +cena dopravy / 1 km.
Mimimalny odber :

Male auto na palety s nosnostou 3,5 tony ( 5 paliet 1,00 PRM alebo 3 palety 1,65 prm, ) cena dopravy 0,56 EUR/ 1 km 

Velke auto na palety s nosnostou 11 ton ( cca 12 paliet 1,00 PRM, alebo 10 paliet 1,65 PRM) cena dopravy 1,0 EUR/ 1 km 

Male auto na sypane palivo (7 PRM ) cena dopravy 0,56 EUR/ 1 km

V pripade poziadaviek na iny rozmer pal. dreva sa cena stanovi dohodou.